Senior løsningsarkitekt og teknologirådgiver, MW Oslo

I tett samarbeid med våre designere, teknologer og rådgivere bidrar du til utforming av løsningskonsepter og arkitekturer, og utarbeider planer og estimater for å bygge løsninger basert på dette. Du er gjerne Lead Developer i våre prosjekter, og hands-on på et eller flere av våre kjerneteknologier som .NET og/eller Frontend-orienterte teknologier.

Sammen med vårt salgsapparat er du med på innsalgsmøter og i annen kundedialog, og tar en tydelig og trygg posisjon basert på bred erfaring fra tilsvarende roller.

Du legger tilrette for effektive og smidige arbeidsprosesser, basert på beste praksis for kontinuerlig leveranse (Continuous Delivery), og implementerer gode rutiner og verktøy for å understøtte dette.

Du er en erfaren løsningsarkitekt med bred bakgrunn, men har et tyngdepunkt fra Microsoft sin teknologiplattform. Du har god erfaring fra bruk av Azure, og gjerne også fra andre skybaserte plattformer som for eksempel Amazon. Gode brukeropplevelser og webteknologi står sentralt hos oss, så god forståelse for Javascript-baserte rammeverk som React og Node.js vil være en fordel.

Les mer her